RiceWiki:Participants

From RiceWiki
Jump to: navigation, search

RiceWiki Team (ricewiki@big.ac.cn)

 • Zhang Zhang: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (PI)
 • Jian Sang: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Li Man: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Guangyi Niu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Zhennan Wang: Institute of Zoology,Chinese Academy of Sciences
 • Xiaonan Liu: School of Future Technology, Chinese Academy of Sciences
 • Lina Ma: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Hao Wu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Dawei Huang: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Dong Zou: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Ang Li: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Siqi Liu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Ling-Ling Chen: Huazhong Agricultural University
 • Songnian Hu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Jun Yu: Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences
 • Ye Zhang: Huazhong Agricultural University


Advisory Board

 • Lihuang Zhu: Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences
 • Xiangfeng Wang: University of Arizona
 • Zheng Wang: Yale University
 • Hang He: Peking University
 • Donghui Li: TAIR, Stanford University
 • Xiaodong Wang: WormBase, California Institute of Technology

Contributors

See contributor list for details.